Knappe Koppies

Waarom Knappe Koppies

Knappe Koppies is ontstaan vanuit de vraag van ouders. De groep draait vanaf juni 2016 en met veel succes. Het is er voor kinderen die voorlopen in hun ontwikkeling. Denk aan de kinderen die wellicht moeite hebben aansluiting te vinden, of teleurgesteld zijn in school, wachten om aan Via Nova (of Leonardo) onderwijs mee te mogen doen. Het is er ook voor kinderen die al naar een plusklas gaan op school, maar dat niet genoeg blijkt. Een uur in de week is vaak te weinig, bij elkaar opgeteld maakt drie of vier uur verrijking groot verschil in welzijn. Voor kinderen die aan hun gedrag te zien echt wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken. Denk ook aan de kinderen die nog goed gaan, maar om problemen te voorkomen het fijn vinden om naar Knappe Koppies te komen.

Toelating

De groep is er voor (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen. Het betreft een doorlopende groep, dus aanmelden kan op elk gewenst moment. Instromen kan elke zaterdag. Een IQ-test hoeft niet, wel moet in het intake-gesprek duidelijk naar voren komen dat er sprake is van een voorsprong, leergierigheid en drang om te ontdekken. Het kan ook zo zijn dat die er oorspronkelijk was, maar nu is weggetrokken. Ook deze kinderen zijn welkom.

Wat biedt het uw kind

Uitdaging gericht op het voeden van de behoefte aan kennis en het ontdekken van nieuwe dingen. Middels proefjes, creatieve opdrachten en samen ontdekken/delen van kennis

Kans om met ontwikkelingsgelijken (peers) te spelen

Begeleiding bij het leren maken van fouten en het durven proberen. Tevens omgaan met perfectionisme. Maar ook andere persoonlijke doelen kunnen naar boven komen en begeleid worden in de omgang met elkaar. Emotieregulatie, omgaan met kritiek etc.

Persoonlijke groei. Er is aandacht voor het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Waarom bij ons?

Wij volgen de ontwikkeling van een kind en kijken daarbij in de groepjes vooral naar wat aansluit bij hun belangstelling. We bieden dingen aan die net een beetje boven hun niveau liggen, maar wel in het verlengde liggen van wat ze leuk vinden en al kunnen of weten. Naar ons idee kun je pas leren als iets net een beetje boven je niveau ligt. Dan krijg je de kans om te leren met vallen en opstaan.
Slimme kinderen worden logischerwijs vaak geprezen voor wat ze al kunnen. Dat maakt wel dat het onwennig voor ze kan voelen als iets niet meteen gaat zoals ze in hun hoofd hadden. Dat kan frustratie geven en dat is soms best wel eens goed. Het kan dan een uitdaging zijn om het op een andere manier te proberen of te zien hoe een ander kind iets oplost.

In deze groep bieden we de kinderen een speelse bijeenkomst met uitdagende activiteiten, waar kwaliteiten naar boven kunnen komen en er ruimte is voor creativiteit en samenwerking. We werken met thema’s zoals ‘menselijk lichaam’, ‘zwaartekracht’, ‘dino’s’, ‘zelf een spel ontwerpen’, ‘het heelal’ , ‘dirigent van je eigen leven’ etc.

Een belangrijk aspect is het ontplooien van de creativiteit en het creatief denken. Dit doen we middels het aanbieden van verschillende kunstzinnige uitdagingen of uitdagingen op het gebied van constructie of probleemoplossen. We nodigen de kinderen uit om anders te denken, maar vooral ook te voelen. Het kan ook heerlijk zijn eens met je hart en je handen te werken.

De begeleiding

De groepjes worden gedraaid door:
– Mirjam Hildebrand, gz-psycholoog, kinder en jeugdpsycholoog
– Yvonne Rozemeijer, kunstzinnig therapeut
Samen hebben zij oog voor het unieke kind en zien veel op het gebied van sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, cognitie en creativiteit.

De vaste invalkracht is Bianca Gieske (pabo en kindercoach).

Waar, wanneer en hoe?

Tijden

Voor kinderen van (5), 6, 7 en 8  jaar zijn de bijeenkomsten op zaterdag van 14.00 tot 15.30 in het zaaltje van Kindercentrum Haarlem (Sint Jorisveld 1). En voor kinderen van 8, 9 en 10 ( en 11) jaar van 15.30 tot 17 uur, ook in het zaaltje op het Sint Jorisveld.
Zoals te zien is, heeft de leeftijd van 8 jaar overlap in beide groepen. Achtjarigen kunnen zowel bij groep 1 als bij groep 2 geschaard worden. Waar ze zullen worden geplaatst gaat in overleg.

Aankomende thema’s en data

 • 20 januari: Tipi, totem, verentooi – Indianen. 
  Ervaringsgericht leren: Uitbeelden indianenboodschap
  Creatieve activiteit: Ontwerpen totempaal
  Persoonlijke groei: Wil jij het stamhoofd zijn? Volgen of leiden.
 • 27 januari: Eskimo’s
  Ervaringsgericht leren: Problemen oplossen die een eskimo tegenkomt
  Creatieve activiteit: Maak een voertuig dat je zowel op het land, in het water, op sneeuw en op ijs kan gebruiken
  Persoonlijke groei: Wat moet je kunnen doorstaan om als eskimo te kunnen leven?
 • 3 februari: De dirigent van je leven
  Ervaringsgericht leren: Leuke ritme spelletjes. Kennismaken verschillende muziekstukken.
  Creatieve activiteit: Kunstwerk op muziek
  Persoonlijke groei: Bedenk een melodietje die omdat je hem zelf bedacht, van jou is. Welke muziek helpt jou je goed te voelen? Of even te huilen?
 • 10 februari: Zonne-energie en uitlaatgassen – het milieu
  Ervaringsgericht leren: Spelenderwijs brainstormen over alles dat bijdraagt aan milieuvriendelijkheid
  Creatieve activiteit:  Bouw een milieuvriendelijk dorp
  Persoonlijke groei: Hoe kun jij je steentje bijdragen?
 • 17 februari: De Romeinen
  Ervaringsgericht leren: boogconstructie, stedenbouw, wegenbouw Creatieve activiteit: bruggen bouwen
  Persoonlijke groei: hoe bouw jij bruggen met de mensen om je heen
 • 24 februari geen bijeenkomst i.v.m voorjaarsvakantie
 • 3 maart: Ontdekkingsreizeigers
  Ervaringsgericht leren plus creatief denken: Activiteitencarrousel werelddelen doorkruisen als ontdekkingsreizigers.
 • 10 maart: Bijzondere Bouwwerken
  Ervaringsgericht leren: oefenen met verschillende stokken in het construeren van bruggen en vormen. Ontdekken van verschillende bouwstijlen en manieren van construeren.
  Creatieve activiteit: je eigen bijzondere bouwwerk construeren.
  Persoonlijke groei: Ruimtelijk inzicht vergroten, samenwerking, hoe omgaan met teleurstelling en triomf.
 • 17 maart: Wie is de kunstenaar?
  Ervaringsgericht leren: Verschillende kunstwerken verdeeld over de ruimte. Wat voel/vind jij?
  Creatieve activiteit: Eigen kunstwerk maken in de stijl van verschillende kunstenaars.
 • 24 maart: Spelmakers
  Ervaringsgericht leren: allerlei hypotheses opstellen, de logica Creatieve activiteit: actie- reactie banen.
  Persoonlijke groei: wat gebeurt er bij de ander als je bijvoorbeeld iemand aanmoedigt of juist uitlacht of troost biedt?
 • 7 april: De Grieken
  ervaringsgericht leren en creatieve activiteit: intro over waar een spel aan moet voldoen. Daarna gaan de kinderen in groepjes hun eigen bordspel ontwerpen.
 • 14 april: Land Art
  Ervaringsgericht leren: Wat kan ik met natuurlijke materialen.
  Creatieve activiteit: Met natuurlijk materiaal je eigen creatie maken.
  Persoonlijke groei: Hoe makkelijk/moeilijk kan ik afstand doen van wat ik gemaakt heb? Hoe makkelijk/moeilijk lukt het mij om iets te maken met wat voor handen is in de natuur?
 • 21 april: Alles heeft kleur
  Ervaringsgericht leren: Scheikundige proefjes met kleur.
  Creatieve activiteit:
  Persoonlijke groei: Welke kleuren straal jij uit?


Instromen is op elke zaterdag mogelijk mits er plek is en er een intake-gesprek heeft plaatsgevonden. Knappe Koppies Haarlem betreft dus een doorlopende groep

Investering
De investering is 30 euro per kind per bijeenkomst van anderhalf uur.
– U koopt in per serie van tien.
– Elke zaterdag instapmogelijkheden
– Deze tien bijeenkomsten zijn veertien zaterdagen geldig vanaf de eerste zaterdag dat uw zoon of dochter instroomt. De KK-vakanties niet meegerekend. Mist u meer, dan gaat dit helaas van de strippen af.

Bij niet tijdig afmelden, 48 uur van te voren, worden de kosten in rekening gebracht. Maw: Er gaat een strip af. Wij hebben dan met materiaal en keuze van activiteit al met uw kind rekening gehouden.

Intakegesprek
Een intakegesprek is verplicht, omdat wij het belangrijk vinden om op de hoogte te zijn van bepaalde informatie voordat we met uw kind gaan werken. De kosten hiervoor bedragen 35 euro en zijn meestal face to face en soms telefonisch. De duur is 20 a 30 minuten.

Twee mogelijke trajecten: basistraject of ontwikkelingstraject
Vanuit de opgedane ervaring na het draaien van eerdere seizoenen, bieden wij twee trajecten aan:
Basistraject: Uw kind draait na het intakegesprek 10 sessies met ons mee. Wij stemmen af op de behoefte van uw kind in de groep, maar geven verder geen extra terugkoppeling aan ouders of individuele handvatten. Dit is voor kinderen die vooral behoefte hebben aan uitdaging, ontplooiing en peercontact, maar verder geen grote individuele doelen of moeilijkheden hebben.
U betaalt enkel de intake en de kosten van de strippenkaart.
Ontwikkelingstraject: Bij dit traject bieden wij meer begeleiding. We hebben gemerkt dat er vaak kansen liggen in het bevorderen van groei door de gebeurtenissen in de groep door te trekken naar buiten de groep. Met andere woorden is het fijn om terugkoppeling te krijgen over het functioneren in de groep (diagnostisch), de groei (therapeutisch) die het kind doormaakt en de begeleiding die wellicht thuis kan worden doorgetrokken (handvatten). Soms is het fijn als het kind (en zijn ouders) een aantal sessies individueel door een van ons wordt begeleidt.
Het ontwikkelingstraject bestaat uit:
– Evaluatiegesprek na 5 keer (30 min) waarin wordt gekeken naar de doelen, de voortgang en de aandachtspunten.
– Ontwikkelingsverslag en een daaraan gekoppeld gesprek na 10 keer.
Bijkomende kosten voor dit traject: 130 euro.

Heeft u gekozen voor een basistraject en wilt u toch graag een terugkoppeling dan kan het traject worden omgezet in een ontwikkelingstraject.

Locatie
Het intake-gesprek vindt, indien niet telefonisch, plaats op ons praktijkadres: Sint Jorisveld 1 in Haarlem. Dit is tevens het adres waar de groepsbijeenkomsten worden gehouden. Indien u kiest voor een ontwikkelingstraject vinden ook de evaluatie en het 10-strippen gesprek daar plaats.

Blogs
Wilt u weten hoe zo’n bijeenkomst er ongeveer uitziet? Lees dan blogs in de rechterkolom op deze site of op de site van Mirjam blogs over de bijeenkomsten. Wij gebruiken hiervoor schuilnamen. 

[contact-form-7 404 "Not Found"]