Knappe Koppies

Waarom Knappe Koppies

Knappe Koppies is ontstaan vanuit de vraag van ouders. De groep draait vanaf juni 2016 en met veel succes. Het is er voor kinderen die voorlopen in hun ontwikkeling. Denk aan de kinderen die wellicht moeite hebben aansluiting te vinden, of teleurgesteld zijn in school, wachten om aan Via Nova (of Leonardo) onderwijs mee te mogen doen. Het is er ook voor kinderen die al naar een plusklas gaan op school, maar dat niet genoeg blijkt. Een uur in de week is vaak te weinig, bij elkaar opgeteld maakt drie of vier uur verrijking groot verschil in welzijn. Voor kinderen die aan hun gedrag te zien echt wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken. Denk ook aan de kinderen die nog goed gaan, maar om problemen te voorkomen het fijn vinden om naar Knappe Koppies te komen.

Toelating

De groep is er voor (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen. Per jaar draaien we 2 trainingen. Eén start eind februari/begin februari tot de meivakantie en één start eind september tot december. Een IQ-test hoeft niet, wel moet in het intake-gesprek duidelijk naar voren komen dat er sprake is van een voorsprong, leergierigheid en drang om te ontdekken. Het kan ook zijn dat die er oorspronkelijk wel was, maar nu is weggetrokken. Ook deze kinderen zijn welkom.

Wat biedt het uw kind

We bieden uitdaging die gericht is op het voeden van de behoefte aan kennis en het ontdekken van nieuwe dingen. Dit doen we middels proefjes, creatieve opdrachten en samen ontdekken/delen van kennis

Kans om met ontwikkelingsgelijken (peers) samen on onderzoek uit te gaan en te ontmoeten.

Begeleiding bij het leren maken van fouten en het durven proberen. Tevens omgaan met perfectionisme. Maar ook andere persoonlijke doelen kunnen naar boven komen en begeleid worden in de omgang met elkaar. Emotieregulatie, omgaan met kritiek etc.

Persoonlijke groei. Er is aandacht voor het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Waarom bij ons?

Wij volgen de ontwikkeling van een kind en kijken daarbij in de groepjes vooral naar wat aansluit bij hun belangstelling. We bieden dingen aan die net een beetje boven hun niveau liggen, maar wel in het verlengde liggen van wat ze leuk vinden en al kunnen of weten. Naar ons idee kun je pas leren als iets net een beetje boven je niveau ligt. Dan krijg je de kans om te leren met vallen en opstaan.
Slimme kinderen worden logischerwijs vaak geprezen voor wat ze al kunnen. Dat maakt wel dat het onwennig voor ze kan voelen als iets niet meteen gaat zoals ze in hun hoofd hadden. Dat kan frustratie geven en dat is soms best wel eens goed. Het kan dan een uitdaging zijn om het op een andere manier te proberen of te zien hoe een ander kind iets oplost.

In deze groep bieden we de kinderen een speelse bijeenkomst met uitdagende activiteiten, waar kwaliteiten naar boven kunnen komen en er ruimte is voor creativiteit en samenwerking. We werken met thema’s zoals ‘het menselijk lichaam’, ‘vulkanen en fossielen’, ‘groeimindset’, ‘milieuvriendelijkheid’, ‘wie is de kunstenaar’ etc.

Een belangrijk aspect is het ontplooien van de creativiteit en het creatief denken. Dit doen we middels het aanbieden van verschillende kunstzinnige uitdagingen of uitdagingen op het gebied van constructie of probleemoplossen. We nodigen de kinderen uit om anders te denken, maar vooral ook te voelen. Het kan ook heerlijk zijn eens met je hart en je handen te werken.

De begeleiding

De groepjes worden gedraaid door:
– Mirjam Hildebrand, gz-psycholoog, kinder en jeugdpsycholoog
– Yvonne Rozemeijer, kunstzinnig therapeut
Samen hebben zij oog voor het unieke kind en zien veel op het gebied van sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, cognitie en creativiteit.

De vaste invalkracht is Bianca Gieske (pabo en kindercoach).

Waar & wanneer?

Adres
De groepsbijeenkomsten worden allemaal gehouden op ons praktijkadres. Tevens vinden hier ook het intake-gesprek, het tussengesprek en eindgesprek, indien niet telefonisch, plaats. Het is ook mogelijk dat we de gesprekken via beeldbellen inplannen.

Sint Jorisveld 1, 2023 GD, Haarlem.

Tijden
Voor kinderen die op moment van deelname in groep 3 en 4 van de basisschool zitten zijn de bijeenkomsten op zaterdag van 13:45 tot 15:15 uur. Voor kinderen die op moment van deelname in groep 5 en 6 van de basisschool zitten zijn de bijeenkomsten op zaterdag van 15:30 tot 17:00 uur.

Thema's & data

Er zijn 2 ouderbijeenkomsten, 1 ouder- en eindbijeenkomst en 9 bijeenkomsten voor de kinderen.

Donderdag 28 januari, 20:00 – 21:30 uur: Ouderbijeenkomst = interactief.

Zaterdag 30 januari: Vulkanen en Fossielen.

Zaterdag 6 februari: Het Menselijk lichaam.

Zaterdag 13 februari: Groeimindset.

Zaterdag 20 februari: geen bijeenkomst i.v.m. voorjaarsvakantie

Zaterdag 27 februari: geen bijeenkomst i.v.m voorjaarsvakantie

Zaterdag 6 maart, 13:30 – 15:30 uur:Ouderbijeenkomst online = informatief

Zaterdag 13 maart: Indianen en Totempalen. Dit is een ouder- en kindbijeenkomst.

Zaterdag 20 maart: De Grieken

Zaterdag 27 maart: Wie is de kunstenaar.

Zaterdag 3 april: Milieuvriendelijkheid en Recyclen

Zaterdag 10 april: Alles heeft kleur

Zaterdag 17 april: Ontdekkingsreizen

Intake-, Tussen- & Eindgesprek

Een intakegesprek is verplicht, omdat wij het belangrijk vinden om op de hoogte te zijn van bepaalde informatie voordat we met uw kind gaan werken. Voor de kinderen uit groep 5 & 6 van de basisschool geldt dat zij meekomen tijdens het intakegesprek. De duur is 30 minuten.

Halverwege de training hebben we een tussengesprek om een en ander met elkaar uit te wisselen. De duur is 30 minuten.

Aan het eind van de training hebben we een eindevaluatie en krijgen ouders een verslagje mee van hun kind. Ook dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten

Aanmelden & vergoeding

Aanmelden kan via www.samenopgroeien.nu, De training wordt vergoed voor kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort.

Blogs

Wilt u weten hoe zo’n bijeenkomst er ongeveer uitziet? Lees dan blogs in de rechterkolom op deze site of op de site van Mirjam blogs over de bijeenkomsten. Wij gebruiken hiervoor schuilnamen.