Aanbod

Door mijn brede ervaring op verschillende werkgebieden, levenservaring en wereldreizen ligt mijn interesse op vele gebieden van de mens. Mijn expertise en interesses liggen in de ouder-kind relatie en kinderen die ‘buiten de boot’ vallen. Mede door mijn eigen ervaring als ouder van een kind met down syndroom ontdekte ik dat kinderen groot brengen veel te maken heeft met je hart. Wat brengt dit kind mee en hoe kan ik het als ouder begeleiden op het pad dat Leven heet. Vraag ik mij niet af waar de beperking ligt maar waar ik mijn kind kan uit dagen om verder te groeien.

Individuele kunstzinnige therapie

Niets zo makkelijk en toegankelijk voor een kind dan zijn creatieve vermogens in te zetten om belemmeringen en blokkades te helpen opheffen of verminderen.

Ouder(s)- en kindtraject

Een effectieve en bovendien ontspannen manier om als gezin zicht te krijgen op patronen en gewoonten die belemmeringen opwerpen.

Kind en ik

Een individueel traject voor ouder(s) die zicht willen krijgen op hun handelen en gevoelens naar hun kind toe

Pientere Peuters

Het doel van de bijeenkomsten is om samen met gelijkgestemden vooral ook peuter te mogen zijn waarin hun behoefte aan kennis wordt gevoed. De kinderen worden uitgedaagd op vlakken waar hun interesses en nieuwsgierigheid liggen door middel van beweegspelletjes, kleine gerichte opdrachtjes, creatieve opdrachten en uiteraard hun eigen vrije spel. Dit alles wordt ondersteunt met verhalen en liedjes.

Knappe Koppies

Knappe koppies is er voor (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen. Een IQ-test hoeft niet, wel moet in het intake-gesprek duidelijk naar voren komen dat er sprake is van een voorsprong, leergierigheid en drang om te ontdekken. Het kan ook zo zijn dat die er oorspronkelijk was, maar nu is weggetrokken. Ook deze kinderen zijn welkom.

Ik draai deze groepen samen met initiatiefneemster en kinderpsychologe Mirjam Hildebrand.